Časopis KOM

Výzkumné články

Identifikace původních kovových materiálů jezedecké sochy krále Jiřího z Poděbrad
Děd J. a spol.
1998, 42 (2), 25–35

Citace (ACS): Děd, J.; et al. Identifikace původních kovových materiálů jezedecké sochy krále Jiřího z Poděbrad. Koroze a ochrana materiálů 1998, 42 (2), 25–35.

Citace (ISO): Děd, J.; et al. Identifikace původních kovových materiálů jezedecké sochy krále Jiřího z Poděbrad. Koroze a ochrana materiálů 1998, vol. 42, no. 2, p. 25–35.

Jezdecká socha krále Jiřího z Poděbrad byla na rozdíl od klasických bronzových litých soch zhotovena méně nákladným způsobem, kdy na železnou kostru byl upevněn plášť z tepané mědi. Pro zhotovení nosné kostry sochy byly použity výhradně materiály na bázi železa, přičemž dílčí součásti byly vyrobeny jako odlitky ze šedé litiny - příruby trupu koně, roznášecí desky nohou, nebo byl použit za tepla tvářený polotovar (kruhového, čtvercového a obdélníkového profilu) ze svářkového či přímo redukovaného železa, který byl kovářsky upraven do konečného tvaru.
Vysokoteplotní koroze kovových materiálů v energetických zařízeních s moderní technologií výroby
Cízner J.
1998, 42 (2), 36–41

Citace (ACS): Cízner, J. Vysokoteplotní koroze kovových materiálů v energetických zařízeních s moderní technologií výroby. Koroze a ochrana materiálů 1998, 42 (2), 36–41.

Citace (ISO): Cízner, J. Vysokoteplotní koroze kovových materiálů v energetických zařízeních s moderní technologií výroby. Koroze a ochrana materiálů 1998, vol. 42, no. 2, p. 36–41.

Článek je zaměřen na korozní chování vysokolegovaných ocelí a slitin v prostředí zplyňování uhlí. Laboratorní zkoušky probíhaly v modelové atmosféře s 0,5 hm % H2S při teplotách 500, 700 a 900°C a po dobu 5 000 hodin. Z výsledků a vyhodnocení exponovaných vzorků gravimetricky i metodami optické a elektronové mikroskopie byl posouzen mechanismus koroze, její kinetika a byly vytypovány vhodné materiály pro provozní využití.

Technologické zajímavosti a články z praxe

Informácia o zváraní materiálov s ochranným náterom
Radič J.
1998, 42 (2), 42–43

Citace (ACS): Radič, J. Informácia o zváraní materiálov s ochranným náterom. Koroze a ochrana materiálů 1998, 42 (2), 42–43.

Citace (ISO): Radič, J. Informácia o zváraní materiálov s ochranným náterom. Koroze a ochrana materiálů 1998, vol. 42, no. 2, p. 42–43.

Článok pojednáva o vplyve ochranného náteru na kvalitu zvarového spojenia pri automatizovanom zváraní pod tavivom. Kvalita zvarového spoja bola hodnotená v súlade s ISO 5817. V experimentálnom programe sa venovala veľká pozornosť vplyvu jednotlivých zváracích parametrov na kvalitu spoja. Skúšky zvárania bolo realizované na zváraní tupých a kútových spojov s dvojakou hrúbkou brstvy ochranného nátěru. Na zváranie sa použili dva druhy zváracích tavív.