Časopis KOM

Výzkumné články

Využití elektrodialýzy v galvanotechnice
Černín A. a spol.
1996, 40 (4), 66–69

Citace (ACS): Černín, A.; et al. Využití elektrodialýzy v galvanotechnice. Koroze a ochrana materiálů 1996, 40 (4), 66–69.

Citace (ISO): Černín, A.; et al. Využití elektrodialýzy v galvanotechnice. Koroze a ochrana materiálů 1996, vol. 40, no. 4, p. 66–69.

Článek se zabývá využitím elektrodialýzy jako membránového separačního procesu pro zpracování oplachových vod z galvanického zinkování. Měření byla prováděna v kontinuálním režimu na elektrodialyzační jednotce CS-0 ASAHI Glass, Japonsko, s desetikomorovým uspořádáním. Průběh a výsledky měření ukazují, že elektrodialýza se jeví jako vhodný proces pro zpracování oplachových vod obsahujícíh zinek.
Odstranění koroze po alkalickém odmašťování
Antoš P.; Kalendová A.
1996, 40 (4), 70–73

Citace (ACS): Antoš, P.; Kalendová, A. Odstranění koroze po alkalickém odmašťování. Koroze a ochrana materiálů 1996, 40 (4), 70–73.

Citace (ISO): Antoš, P.; Kalendová, A. Odstranění koroze po alkalickém odmašťování. Koroze a ochrana materiálů 1996, vol. 40, no. 4, p. 70–73.

Práce se zabývá možnostmi zabránění koroze ocelových předmětu po jejich předchozím alkalickém odmaštění. Jsou diskutovány 3 varianty spočívající v použití organického inhibitoru bleskové koroze. Vyhodnocení korozních změn pomocí hmotnostních úbytků potvrdilo, že Butrol 35 může bt přidán přimo do odmašťovacího přípravku, do odmašťovací lázně nebo do oplachové vody. Každá z variant představuje výhody i nevýhody. Jako optimální se jeví přídavek inhibitoru bleskové koroze do odmašťovací lázně.
Vybrané korozné a mechanické vlastnosti spekaných práškov
Liptáková T. a spol.
1996, 40 (4), 74–77

Citace (ACS): Liptáková, T.; et al. Vybrané korozné a mechanické vlastnosti spekaných práškov. Koroze a ochrana materiálů 1996, 40 (4), 74–77.

Citace (ISO): Liptáková, T.; et al. Vybrané korozné a mechanické vlastnosti spekaných práškov. Koroze a ochrana materiálů 1996, vol. 40, no. 4, p. 74–77.

V práci sú uvedené výsledky skúšania vybraných koróznych a mechanických vlastností kalených spekaných práškov ATALOY A. Lisovaním boli vyrobené ložiskové krúžky roznej hustoty (5,5; 6,5 a 7 g cm-3). Vzorky boli podrobené koróznym testom v simulovanej agresívnej atmosfére, hodnotil sa vplyv doby expozície na medzu pevnosti a lomové plochy po ťahovej skúške. Prezentované sú i vybrané elektrochemické korózne charakteristiky získané potenciodynamickou skúškou.
Příčina korozního poškození hliníkových chladičů osobních automobilů
Novák P.
1996, 40 (4), 78–79

Citace (ACS): Novák, P. Příčina korozního poškození hliníkových chladičů osobních automobilů. Koroze a ochrana materiálů 1996, 40 (4), 78–79.

Citace (ISO): Novák, P. Příčina korozního poškození hliníkových chladičů osobních automobilů. Koroze a ochrana materiálů 1996, vol. 40, no. 4, p. 78–79.

Příčinou netěsnosti chladiče osobních automobilů bývá proděravění stěn hliníkových trubek z vnitřní strany. Dochází k tomu v některých případech i opakovaně krátce poté, kdy byl chladič vyměněn za nový. Korozní poškození chladiče bývá nejčetnější na straně vstupu chladící kapaliny. Na této straně chladiče je umístěn termospínač, a to bez přímého elektrického spojení s hliníkovým tělesem chladiče. K poškození dochází, přestože v chladící kapalině nelze zjistit žádné látky, které obvykle vedou ke koroznímu poškození hliníku ve vodném prostředí (např. chloridy nebo ionty těžkých kovů). Rovněž nelze zjistit žádné prokazatelné vady na struktuře nebo složení kovu použitého na po

Technologické zajímavosti a články z praxe

Protektorová ochrana ve vodním hospodářství
Tupý J. a spol.
1996, 40 (4), 79–80

Citace (ACS): Tupý, J.; et al. Protektorová ochrana ve vodním hospodářství. Koroze a ochrana materiálů 1996, 40 (4), 79–80.

Citace (ISO): Tupý, J.; et al. Protektorová ochrana ve vodním hospodářství. Koroze a ochrana materiálů 1996, vol. 40, no. 4, p. 79–80.

V našem referátu uvádíme dva případy použití katodické ochrany konstrukční a legované oceli proti korozi v průmyslových systémech vodního hospodářství.