Časopis KOM

Výzkumné články

Laboratorní zkoušky konzervačních prostředků při dočasné protikorozní ochraně
Kreislová K.
1996, 40 (3), 42–47

Citace (ACS): Kreislová, K. Laboratorní zkoušky konzervačních prostředků při dočasné protikorozní ochraně. Koroze a ochrana materiálů 1996, 40 (3), 42–47.

Citace (ISO): Kreislová, K. Laboratorní zkoušky konzervačních prostředků při dočasné protikorozní ochraně. Koroze a ochrana materiálů 1996, vol. 40, no. 3, p. 42–47.

V článku je podrobněji popsána metodika urychlených laboratorních zkoušek prostředků dočasné protikorozní ochrany a jsou uvedeny výsledky těchto zkoušek pro nové konzervační oleje Inkor a pro konzervační prostředky Fluid Fila.