Časopis KOM

Výzkumné články

Antikorozní pigmenty spinelového typu
Kalendová A. a spol.
1995, 39 (3), 42–47

Citace (ACS): Kalendová, A.; et al. Antikorozní pigmenty spinelového typu. Koroze a ochrana materiálů 1995, 39 (3), 42–47.

Citace (ISO): Kalendová, A.; et al. Antikorozní pigmenty spinelového typu. Koroze a ochrana materiálů 1995, vol. 39, no. 3, p. 42–47.

Práce je zamerena na náhradu toxických antikorozních pigmentů na bázi sloučenin chrómu a olova novými moderními pigmenty bez škodlivých účinků. Těmito pigmenty jsou ferity spinelového typu, při jejichž přípravě byla použita metoda přípravy vysokoteplotních pigmentů. Na základě izomorfní záměny pomocí dvojmocných prvků Mg, Ca. Zn a trojmocného Fe a AI byly připraveny tyto typy pigmentů: Mg-Zn-Fe, Zn-Fe-Al, Ca-Zn-Fe a Ca-Mg-Fe. Pro studium jejich účinných antikorozních vlastností byly jednotlivé pigmenty aplikovány do epoxidové, alkydové, chlorkaučukové a styrenakrylátové disperzní nátěrové hmoty. Byla sledována nejen jejich antikorozní účinnost, ale také mechanismus jejich ptisobení. Z dosažených výsledků bylo zjištěno, že tyto pigmenty spinelového typu mohou být dobrou náhradou ekologicky závadných pigmentů.
Dočasná protikorozní ochrana
Kreislová K.
1995, 39 (3), 51–52

Citace (ACS): Kreislová, K. Dočasná protikorozní ochrana. Koroze a ochrana materiálů 1995, 39 (3), 51–52.

Citace (ISO): Kreislová, K. Dočasná protikorozní ochrana. Koroze a ochrana materiálů 1995, vol. 39, no. 3, p. 51–52.

Dočasná protikorozní ochrana je ochrana proti atmosférické korozi nechráněných kovových povrchů výrobků či zařízení po dobu jejich skladování či přepravy. Prostředky dočasné ochrany jsou konzervační prostředky (konzervační oleje, vosky, vazelíny, emulze, snímací laky, snímací hmoty apod.) a antikorozní obalové materiály (papíry či fólie s vypařovacími nebo kontaktními inhibitory koroze apod.). Pro dlouhodobé skladování či zámořskou přepravu se zpravidla kombinuje konzervace s balením.
Výzkum faktorů ovlivňujících odolnost krycích smaltů vůči termickým šokům
Štěpán P. a spol.
1995, 39 (3), 48–50

Citace (ACS): Štěpán, P.; et al. Výzkum faktorů ovlivňujících odolnost krycích smaltů vůči termickým šokům. Koroze a ochrana materiálů 1995, 39 (3), 48–50.

Citace (ISO): Štěpán, P.; et al. Výzkum faktorů ovlivňujících odolnost krycích smaltů vůči termickým šokům. Koroze a ochrana materiálů 1995, vol. 39, no. 3, p. 48–50.

Práce je zamerena na určení faktorů, které mají největší vLiv na odolnost bílých krycích titaničitých smaLtu vľiči teplotním rázům. Byl zjišťován zejména vliv typu smaltu, jeho tloušřky a vliv pnutí mezi smaltem a kovem. Byly zkoušeny 2 tuzemské a 2 zahraniční smalty, a to jak samotné. tak s přísadou 2 % křemene a s rozdílnou tlouštkou vrstvy.