Časopis KOM

Výzkumné články

Kavitácia grafitických liatin
Liptáková T.
1995, 39 (2), 22–25

Citace (ACS): Liptáková, T. Kavitácia grafitických liatin. Koroze a ochrana materiálů 1995, 39 (2), 22–25.

Citace (ISO): Liptáková, T. Kavitácia grafitických liatin. Koroze a ochrana materiálů 1995, vol. 39, no. 2, p. 22–25.

Kavitácia je známa vo všetkých hydraulických systémoch, ktoré pracujú s vodou alebo iným kvapalným médiom. Kavitačné účinky sposobujú mechanické poškodenie tzv. kavitačné opotrbenie ploch, čo vedie k zníženiu spoľahlivosti a životnosti súčiastok či zariadení. V práci sa hodnotia vybrané faktory, ktoré významne ovplyvńujú kavitáciu grafitických liatin.
Výběr lázní pro chemické leštění hliníku
Chára V. a spol.
1995, 39 (2), 26–31

Citace (ACS): Chára, V.; et al. Výběr lázní pro chemické leštění hliníku. Koroze a ochrana materiálů 1995, 39 (2), 26–31.

Citace (ISO): Chára, V.; et al. Výběr lázní pro chemické leštění hliníku. Koroze a ochrana materiálů 1995, vol. 39, no. 2, p. 26–31.

Obsahem článku je experimentální chemické leštění zkušebních vzorků tří typů slitin hliníku. Pro studium byly vybrány tři lázně kyselé a jedna lázeň alkalická. Kvalita chemicky leštěných povrchů byla hodnocena proměřením jejich drsnosti a odrazivosti.