Časopis KOM

Výzkumné články

Studené utesnovanie anodicky oxidovaných vrstiev hliníka
Chovancová M. a spol.
1995, 39 (1), 5–9

Citace (ACS): Chovancová, M.; et al. Studené utesnovanie anodicky oxidovaných vrstiev hliníka. Koroze a ochrana materiálů 1995, 39 (1), 5–9.

Citace (ISO): Chovancová, M.; et al. Studené utesnovanie anodicky oxidovaných vrstiev hliníka. Koroze a ochrana materiálů 1995, vol. 39, no. 1, p. 5–9.

Určila sa časová závislosť testovacích metód na hodnotenie kvality studeného utesnenia anodicky oxidovaného hliníka roztokmi obsahujúcimi katiónty Ni2+ a anióny F-. Studeno utesnené povlaky vyhovujú koróznemu testu ISO 3210 po uplynutí času starnutia rovnom 24 hodín (kritérium kvality Kp <= 20 mg dm-2) a absorpčnému testu farbiva ISO 2143 po 5 h starnutia (dovolený limi <= 2).
Zkoušky nátěrů v solné mlze
Kubátová H. a spol.
1995, 39 (1), 10–12

Citace (ACS): Kubátová, H.; et al. Zkoušky nátěrů v solné mlze. Koroze a ochrana materiálů 1995, 39 (1), 10–12.

Citace (ISO): Kubátová, H.; et al. Zkoušky nátěrů v solné mlze. Koroze a ochrana materiálů 1995, vol. 39, no. 1, p. 10–12.

Příspěvek obsahuje kritické hodnocení zkoušek nátěrů v solné mlze a omezení jejich významu pro komplexni hodnocení ochranných vlastností nátěrů.