Časopis KOM

Výzkumné články

Provozní zkušenosti s použitím anodické ochrany pro skladovací nádrž na 48%ní hydroxid sodný
Podval J. a spol.
1993, 37 (1), 7–8

Citace (ACS): Podval, J.; et al. Provozní zkušenosti s použitím anodické ochrany pro skladovací nádrž na 48%ní hydroxid sodný. Koroze a ochrana materiálů 1993, 37 (1), 7–8.

Citace (ISO): Podval, J.; et al. Provozní zkušenosti s použitím anodické ochrany pro skladovací nádrž na 48%ní hydroxid sodný. Koroze a ochrana materiálů 1993, vol. 37, no. 1, p. 7–8.

V roce 1988 došlo v Palivovém kombinátu Vřesová k porušení skladovací nádrže na cca 48 % NaOH. Porušení mělo charakter křehkého lomu a objevovalo se v přechodové oblasti svarů. Zcela evidentně se jednalo o korozní praskání.
Tribologické vlastnosti keramických povlakov
Takáč K. a spol.
1993, 37 (1), 3–6

Citace (ACS): Takáč, K.; et al. Tribologické vlastnosti keramických povlakov. Koroze a ochrana materiálů 1993, 37 (1), 3–6.

Citace (ISO): Takáč, K.; et al. Tribologické vlastnosti keramických povlakov. Koroze a ochrana materiálů 1993, vol. 37, no. 1, p. 3–6.

V publikácii sú uvedené čiastkové výsledky širšieho výskumu tribologických vlastností výbraných druhov keramických povlakov. Porovnané sú vlastnosti nenatavených a laserem natavených keramických povlakov. Jehodnotená vychodzia drsnosť brúsených povlakov, súčinitel trenia a rýchlosť opotrebenia. Trecie uzly sú vytvorené kombináciou povlakov na báze Al2O3 a ZrSiO4 s materiálom z ocele tried 12 050 a 19 436.