Časopis KOM

Výzkumné články

Cela pro elektrochemické zkoušky bodové koroze
Prokop J., a spol.
1992, 36 (5), 88–88

Citace (ACS): Prokop, J.; , .; et al. Cela pro elektrochemické zkoušky bodové koroze. Koroze a ochrana materiálů 1992, 36 (5), 88–88.

Citace (ISO): Prokop, J.; , .; et al. Cela pro elektrochemické zkoušky bodové koroze. Koroze a ochrana materiálů 1992, vol. 36, no. 5, p. 88–88.

Bodové a štěrbinové napadení pasivovatelných kovů, např. korozivzdorných ocelí nebo hliníku je častou příčinou selhání zařízení pracujících s vodnými roztoky obsahujícími chloridové anionty. Rozdíl ve výskytu obou těchto typů korozního poškozování je kromě jiného v tom, že štěrbinové napadení se může objevit již při značně nižších koncentracích agresívních kontů a nižších oxidačních schopnostech prostředí (při zápornějších potenciálech) než napadení bodové.
Rentgenová fluorescenční analýza různých druhů brusných papírů
Buzek V.
1992, 36 (5), 85–87

Citace (ACS): Buzek, V. Rentgenová fluorescenční analýza různých druhů brusných papírů. Koroze a ochrana materiálů 1992, 36 (5), 85–87.

Citace (ISO): Buzek, V. Rentgenová fluorescenční analýza různých druhů brusných papírů. Koroze a ochrana materiálů 1992, vol. 36, no. 5, p. 85–87.

V technické praxi je velmi často požadováno, aby byl povrch materiálu zbaven nečistot, úsad, popř. zbytků starých povlaků. Nejčastějším důvodem čistění je další postup povrchové úpravy, spojování materiálu, estetické důvody a v neposlední řadě také čištění pro účely spektrální analýzy (zde se doporučuje jako nejlepší způsob jemné frézování). Z různých důvodů se zvláště v malém měřítku čištění povrchu provádí pomocí nejrůznějších druhů brusných papírů. Tento postup může - jak vyplyne z dalšího - natropi v některých případech více škody než užitku a je pak otázkou, zda byl brusný papír použit jako nástroj k očištění nebo zašpinění povrchu. Např. při využití metody rentgenové fluorescence pro analýzu materiálu může zanesení částic obsahujících Al, Si, Ti, Cr, Fe aj. do povrchu analyzovaného materiálu významně ovlivnit správnost analýzy. Avšak ani technikovi zajišťujícímu povrchovou úpravu materiálu nemůže být lhostejné, zda, popř. jaké částice jakého složení narušují vytvářený povlak. Cílem tohoto příspěvku je informovat čtenáře o tomto nebezpečí a obráceně i poukázat i na možnost detekce povrchových nečistot právě rtg. spektrálními metodami.
Tepelné spracovanie plazmou striekaných povlakov pri použití lasera
Takáč K.
1992, 36 (5), 75–80

Citace (ACS): Takáč, K. Tepelné spracovanie plazmou striekaných povlakov pri použití lasera. Koroze a ochrana materiálů 1992, 36 (5), 75–80.

Citace (ISO): Takáč, K. Tepelné spracovanie plazmou striekaných povlakov pri použití lasera. Koroze a ochrana materiálů 1992, vol. 36, no. 5, p. 75–80.

Z oblasti tepelného spracovaniea povrchov kovov laserom sú už v súčasnosti známe pomrne široké poznatky. Iná je situácia v oblasti poznania laserom spracovaných nekovových povlakov, zvlášť povlakov na keramickom základe. Uvedený príspevok sa zaoberá optimalizáciou parametrov laserového natavovania keramických povlakov. Keramické povlaky sú na báze AL2O3 a na kovový základný materiál sú nanášané plazmovým striekaním. Pre experimenty boli zvolené a vybrané skúšobné vzorky s roznymi hrúbkami povlakov, na ktorých bol uskutočnený široký rozsah nastavení parametrov laserového natavovania. Zároveň sú hodnotené technologické a aplikačnié možnosti laserového zariadenia ELA 001A pre realizáciu technológie laserového natavovania keramických povlakov.
Vnitřní nátěr cisteren na hydroxid sodný
Trenkler Z.
1992, 36 (5), 89–89

Citace (ACS): Trenkler, Z. Vnitřní nátěr cisteren na hydroxid sodný. Koroze a ochrana materiálů 1992, 36 (5), 89–89.

Citace (ISO): Trenkler, Z. Vnitřní nátěr cisteren na hydroxid sodný. Koroze a ochrana materiálů 1992, vol. 36, no. 5, p. 89–89.

Výroba NaOH ve Spolaně patří mezi největší v ČSFR. V posledním období máme zájem exportovat přímo na západní trhy. Zde se může prodat jen vysoce kvalitní hydroxid, který není ničím znečištěn, ani zabarven železem. Těmto požadavkům náš hydroxid vyhovuje, nevoť ve vlastní výrobě máme sběrná potrubí s vnitřním povrchem z PTFE, chladič i stoková nádrž jsou z niklu a skladovací zásobníky jsou pogumované. Ke snížení kvality dochází až v etapě přepravy, tj. v železničních cisternách, kdy hydroxid přichází do styku s ocelí. tak se stává neprodejným, nebo se prodává se značnou ztrátou.
Zjišťujeme správně korozní agresivitu půdy
Ferenc P.
1992, 36 (5), 81–84

Citace (ACS): Ferenc, P. Zjišťujeme správně korozní agresivitu půdy. Koroze a ochrana materiálů 1992, 36 (5), 81–84.

Citace (ISO): Ferenc, P. Zjišťujeme správně korozní agresivitu půdy. Koroze a ochrana materiálů 1992, vol. 36, no. 5, p. 81–84.

Článek se zabývá trojrozměrným měřením přirozeného proudového pole, kterým lze objektivněji zjistit důležitý parametr pro posouzení korozní agresivity prostředí. Teoretické úvahy jsou doloženy výsledky měření v terénu.