Časopis KOM

Výzkumné články

Predúprava kovového a keramického substrátu tryskaním pod keramické povlaky
Kniewald D. a spol.
1992, 36 (1), 13–19

Citace (ACS): Kniewald, D.; et al. Predúprava kovového a keramického substrátu tryskaním pod keramické povlaky. Koroze a ochrana materiálů 1992, 36 (1), 13–19.

Citace (ISO): Kniewald, D.; et al. Predúprava kovového a keramického substrátu tryskaním pod keramické povlaky. Koroze a ochrana materiálů 1992, vol. 36, no. 1, p. 13–19.

Cieľom práce je rozbor procesu preúpravy povrchu zvolených kovových a keramických substrátov tryskaním pred nanesením plazmovo striekaných keramických povlakov. Ide o optimalizáciu procesu tryskania pozostávajúcu z voľby vhodného druhu tryskacieho prostriedku a stanovenia príslušného režimu tryskanie pre dosiahnutie požadovanej akosti tryskaného povrchu.
Morfologické změny ocele ATMOFIX 52 A v priebehu 10 ročnej atmosferickej korózie
Kocich J. a spol.
1992, 36 (1), 3–11

Citace (ACS): Kocich, J.; et al. Morfologické změny ocele ATMOFIX 52 A v priebehu 10 ročnej atmosferickej korózie. Koroze a ochrana materiálů 1992, 36 (1), 3–11.

Citace (ISO): Kocich, J.; et al. Morfologické změny ocele ATMOFIX 52 A v priebehu 10 ročnej atmosferickej korózie. Koroze a ochrana materiálů 1992, vol. 36, no. 1, p. 3–11.

Předložená práca uvádza výsledky dlhodobého výskumu zmien morfologických charakteristík povrchu ocele ATMOFIX 52 A v procese 10 ročnej expozície v troch atmosférach s odstupňovanou agresivitou, ktoré sú významné z hľadiska predikcie tých vlastností materiálu, ktorých degradácie je mofrologickými faktormi dominantne ovplyvnená.