Časopis KOM

Výzkumné články

Vliv iontové implantace dusíku na korozní odolnosti korozivzdorných ocelí
Novák P. a spol.
1991, 35 (4), 41–45

Citace (ACS): Novák, P.; et al. Vliv iontové implantace dusíku na korozní odolnosti korozivzdorných ocelí. Koroze a ochrana materiálů 1991, 35 (4), 41–45.

Citace (ISO): Novák, P.; et al. Vliv iontové implantace dusíku na korozní odolnosti korozivzdorných ocelí. Koroze a ochrana materiálů 1991, vol. 35, no. 4, p. 41–45.

Vliv iontové implantace dusíku (2 až 8.10e17 cm-2) na odolnost k bodové korozi a erozně koroznímu namáhání korozivzdorných ocelí typu FeCr13 a FeCr18Ni12Mo byl sledován potenciodynamickou metodou v 0,9 % vodném roztoku NaCl. Při erozním namáhání byl zjištěn negativní vliv iontové implantace, který se výrazněji projevil při nízkých úrovních(2.10e17 cm-2). U chromové oceli byl negativní vliv implantace jednoznačný i v experimentech bez erozního působení. Zhoršení korozní odolnosti bylo rovněž zjištěno za potenciostatických podmínek v pasívní oblasti pro chromovou ocel v prostředí 5% kyseliny sírové bez obsahu chloridů (bez i za erozního namáhání). Vliv iontové implantace na odolnost ke koroznímu praskání nebyl metodou konstantní rychlosti protahování prokázán.
Vložte text
Nižník Š., a spol.
1991, 35 (4), 46–49

Citace (ACS): Nižník, .; , .; et al. Vložte text. Koroze a ochrana materiálů 1991, 35 (4), 46–49.

Citace (ISO): Nižník, .; , .; et al. Vložte text. Koroze a ochrana materiálů 1991, vol. 35, no. 4, p. 46–49.

V príspevku sú zhrnuté výsledky experimentálnych meraní, ktoré boli zamerané na stanovenie medzných podmienok laboratórnej skúšky moriteľnosti ocelových plechov valcovaných za studeno, určených pre povrchovú úpravu smaltovaním. Zachovaním týchto podmienok pri skúške je možn docieliť zrovnatelných a reprodukovatelných výsledkov.
Možnost využití smaltových povlaků ve stavebnictví
Bouše V.
1991, 35 (4)
V příspěvku jsou charakterizovány stav a perspektivy využití smaltů pro architektonické účely. Problematika je zpracována z hlediska aplikačních možností, surovinového zajištění v ČSFR a možností výroby v čs. smaltovnách. Jsou shrnuty funkční vlastnosti smaltových povlaků a konstrukčně technologické požadavky na dílce pro smaltování.