Bulletin AKI

Informace o konferencích

47. konference s mezinárodní účastí  PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV
Knaislová Anna

17. 3. 2021 (v novém online formátu) se uskuteční již 47. konference s mezinárodní účastí PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.

Konference se připravuje opět ve spolupráci s Asociací korozních inženýrů, Českou společností povrchových úprav, Asociací českých a slovenských zinkoven, vědecko-výzkumných ústavů, vysokoškolských pracovišť, státních a veřejnoprávních orgánů, českých i zahraničních firem, mediálních partnerů.

Konference se koná již po několikáté pod záštitou Hospodářské komory ČR.

Konference je určena pro široký okruh posluchačů: majitele lakoven, autolakoven, galvanizoven a zinkoven, smaltoven, konstruktéry, projektanty, technology a mistry povrchových úprav, řídící technicko-hospodářské pracovníky, pracovníky marketingu, odbytu, zásobování, výrobce, distributory a uživatele nátěrových hmot, požární a bezpečnostní techniky, pracovníky kontrolních orgánů (hygienických stanic, inspektorátů životního prostředí nebo bezpečnosti práce), odborných škol a další organizací.
Akce slouží jako školení v oblasti aktuálních právních předpisů týkajících se povrchových úprav a přináší informace o nových technologiích a materiálech.

Více informací na stránkách: http://konferencepppu.cz/

Na programu konference:

aktuální informace o pokroku technologií, zařízení pro povrchové úpravy, v právních předpisech tak, aby se zvýšila kvalita výrobků a zlepšila jejich konkurenceschopnost:

  • aktuální právní předpisy včetně chystaných změn,
  • progresivní technologie a zařízení povrchových i předpovrchových úprav v lakovnách, žárových zinkovnách, při galvanickém pokovování, včetně informací o nátěrových hmotách apod.,
  • problematika provozů povrchových úprav,
  • opatření týkající se ochrany zdraví lidí nebo životního prostředí,
  • nejlepší dostupné techniky (BAT) pro povrchovou úpravu,
  • projektování povrchových úprav

Možnost prezentace pro firmy:

  • krátké vystoupení zástupce firmy v programu on-line konference
  • stránková inzerce

Těšíme se na Vás – za organizátory akce:

Zdeňka Trávníčková + Zdeňka Jelínková

konferencepppu@seznam.cz