Časopis KOM

Výzkumné články

Stomatologické kovové materiály

Joska L. a spol.
2004, 48 (1), 11–14

Citace (ACS): Joska, L.; et al. Stomatologické kovové materiály. Koroze a ochrana materiálů 2004, 48 (1), 11–14.

Citace (ISO): Joska, L.; et al. Stomatologické kovové materiály. Koroze a ochrana materiálů 2004, vol. 48, no. 1, p. 11–14.

Technologické zajímavosti a články z praxe

Ochrané povlakové systémy část II

Nevěčný P.
2004, 48 (1), 4–7

Citace (ACS): Nevěčný, P. Ochrané povlakové systémy část II. Koroze a ochrana materiálů 2004, 48 (1), 4–7.

Citace (ISO): Nevěčný, P. Ochrané povlakové systémy část II. Koroze a ochrana materiálů 2004, vol. 48, no. 1, p. 4–7.

Článek je pokračováním textu "Ochranné povakové systémy, část I" otisknutého v časopisu KOM 47 (3), 51, 2003. Příručka "Ochranné povlakové systémy" je ve firmě NEKOR k dispozici investorům, projektantům, architektům a pracovníkům v oboru protikorozní ochrany.
Technologické zajímavosti a články z praxe

Problémy spojené s měřením potenciálu zařízení-půda

Člupek O.
2004, 48 (1), 8–10

Citace (ACS): Člupek, O. Problémy spojené s měřením potenciálu zařízení-půda. Koroze a ochrana materiálů 2004, 48 (1), 8–10.

Citace (ISO): Člupek, O. Problémy spojené s měřením potenciálu zařízení-půda. Koroze a ochrana materiálů 2004, vol. 48, no. 1, p. 8–10.

Cílem příspěvku je upozornit na některé nepřesnosti, ke kterým dochází při měření potenciálu potrubí-půda a na okolnosti, které mohou měření potenciálu zkreslit. Diskutovány jsou jednotlivé příspěvky k měření potenciálu, jejich odeznívání při vypnutí polarizačního signálu a vliv způsobu měření. zmíněno je též působení bludných a telurických proudů.
Výroční a společenská rubrika

Úvodník

Sikač J.
2004, 48 (1)
Změny v legislativě a normalizaci

Vzdělávání a certifikace osob,pracujících v oboru protikorozní ochrana

Bystrianský J.
2004, 48 (1)
Diskuzní fórum

Diskuze

Pražák M.
2004, 48 (1)